Speeltuin Havikstraat

De speelplek aan de Havikstraat kan je zien als 2 kleine speeltuintjes. Wij hebben het idee om het ene deel te veranderen in een gazon met een groeninrichting. Het andere deel zouden we graag opnieuw inrichten met speelelementen.

Speeltuin-Havikstraat

Omwonenden

Omdat de speelplaats is verouderd hebben wij omwonenden gevraagd of de speelplaats nog wordt gebruikt. Daarnaast hebben wij gevraagd of er behoefte is aan een vernieuwing van de speelplaats. En zo ja, hoe zou dit eruit moeten zien?

De speelplaats is bedoeld voor de straat. Het wordt geen wijk overkoepelende speelplaats. Hier is het beschikbare budget ook niet naar.

Kleine bomen

Als gemeente zouden wij graag kleine bomen planten rondom de speelplekken.