Speelplaatsen

Korte uitleg renovatie speelplaatsen

Op deze pagina vindt u informatie over Speelplaatsen die in de planning staan voor renovatie. Renovatie kan inhouden dat wij de speeltuin helemaal gaan vernieuwen, veranderen van traditioneel naar groen, simpelweg verbeteren of opheffen.

Direct omwonende worden altijd vooraf geïnformeerd over wijzigingen. En in veel gevallen gevraagd mee te denken over de herinrichting of geplande wijziging(en).

Het gewone onderhoud van de speeltoestellen en het bijbehorende groen ligt bij de buitendienst. U kunt daarvoor een melding openbare ruimte maken.

Overzicht renovaties speelplaatsen

  Naam Speelplaats Wat gaan we doen? Wanneer gaan we dit doen?
  Voetbalveld Mennestraat Opknappen 1e kwartaal 2024
  Speeltuin Meerkoetstraat / Mennestraat Omvormen 2e kwartaal 2024
  Speeltuin Rietgansstraat Vergroenen en verbeteren 2024
  Speeltuin Burgemeester A.J. Berkhouthof Aanleggen nieuwe speeltuin 1e kwartaal 2024
  Buurtspeeltuin Kraakweg / Rietgansstraat Renovatie en verbeteren 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Havikstraat Vergroenen en opheffen 2024

In 2024 worden nog meer speelplaatsen gerenoveerd.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen over de renovaties aan M. van der Sluijs, beheerder groen, spelen en begraven van de gemeente Putten.

T (0341) 359 611

info@putten.nl

Heeft u vragen over het onderhoud van de toestellen of het groen? Maak dan een melding openbare ruimte. Of stuur een WhatsApp bericht naar ons nummer 06 203 06 284