Voetbalveld Mennestraat

Het voetbal- en basketbalveld aan de Mennestraat wordt opgeknapt. Als de planning bekend is, worden de omwonende geïnformeerd.

Voetbalveld Mennestraat

Het voetbalveld wordt veel gebruikt. Daarom is groot onderhoud nodig aan het gazon. We zullen het gazon voor een periode afsluiten zodat het belucht en opnieuw ingezaaid kan worden. Deze periode kan er dus niet gevoetbald worden.

Basketbalveld

Wij denken dat de speelwaarde van de basketbalkorf verhoogd kan worden. Dit willen wij doen door een klein verhard plateau te maken. Hierdoor kan je ook dribbelen en kan je beter overspelen.

Omwonenden

Wanneer de planning bekend is, worden de omwonenden geïnformeerd.