Overzicht renovaties speelplaatsen

  Naam Speelplaats Wat gaan we doen? Wanneer gaan we dit doen?
  Voetbalveld Mennestraat Opknappen 1e kwartaal 2024
  Speeltuin Meerkoetstraat / Mennestraat Omvormen 2e kwartaal 2024
  Speeltuin Rietgansstraat Vergroenen en verbeteren 2024
  Speeltuin Burgemeester A.J. Berkhouthof Aanleggen nieuwe speeltuin 1e kwartaal 2024
  Buurtspeeltuin Kraakweg / Rietgansstraat Renovatie en verbeteren 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Havikstraat Vergroenen en opheffen 2024

In 2024 worden nog meer speelplaatsen gerenoveerd.