Overzicht renovaties speelplaatsen

  Naam Speelplaats Wat gaan we doen? Wanneer gaan we dit doen?
  Voetbalveld Mennestraat Opknappen 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Meerkoetstraat / Mennestraat Omvormen 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Rietgansstraat Vergroenen en verbeteren 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Burgemeester A.J. Berkenhouthof Aanleggen nieuwe speeltuin 4e kwartaal 2023
  Buurtspeeltuin Rietgansstraat / Kraakweg Renovatie en verbeteren 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Havikstraat Vergroenen en opheffen 4e kwartaal 2023
  Speeltuin Sperwerstraat Omvormen 4e kwartaal 2023

 

In 2024 worden nog meer speelplaatsen gerenoveerd. De namen van deze speelplaatsen zullen wij eind 2023 aan dit overzicht toevoegen.