Overzicht renovaties speelplaatsen

Naam Speelplaats Wat gaan we doen? Wanneer gaan we dit doen?
Speeltuin Roosendaalseweg  Omvormen tot groen 2024
Speeltuin Klaverstraat Renoveren 2024
Voetbalveld Gerststraat Vergroenen en verbeteren 2024
Speeltuin Hiebendaallaan / Van Eeghenlaan Realiseren nieuwe speeltuin 2024
Speeltuin Meerkoetstraat / Mennestraat Omvormen 2e kwartaal 2024
Speeltuin Rietgansstraat Vergroenen en verbeteren 2024
Speeltuin Havikstraat Vergroenen en opheffen 2024

In 2024 worden nog meer speelplaatsen gerenoveerd.