Korte uitleg renovatie speelplaatsen

Op deze pagina vindt u informatie over Speelplaatsen die in de planning staan voor renovatie. Renovatie kan inhouden dat wij de speeltuin helemaal gaan vernieuwen, veranderen van traditioneel naar groen, simpelweg verbeteren of opheffen.

Direct omwonende worden altijd vooraf geïnformeerd over wijzigingen. En in veel gevallen gevraagd mee te denken over de herinrichting of geplande wijziging(en).

Het gewone onderhoud van de speeltoestellen en het bijbehorende groen ligt bij de buitendienst. U kunt daarvoor een melding openbare ruimte maken.