Vrijstelling giften tot € 1.200,00

Ontvangt u een uitkering en helpt een familielid of vriend u weleens met het betalen van uw rekeningen? U hoeft dit pas te melden als de giften bij elkaar meer dan € 1.200,00 per jaar zijn.

U meldt het dus pas bij uw contactpersoon van de afdeling Samenleving als alle giften bij elkaar jaarlijks meer dan € 1.200,00 zijn. Het gaat dan om een gift waar niets voor teruggedaan hoeft te worden.

U ontvangt minder dan € 1.200,00

U krijgt bijvoorbeeld elke maand € 50,00 (in totaal € 50,00 x 12 maanden = € 600,00 per jaar) en een familielid heeft een wasmachine voor u betaald van € 400,00. Dit betekent dat u in totaal € 1.000,00 aan giften heeft ontvangen. U hoeft dit dan niet te melden bij uw contactpersoon.

U ontvangt meer dan € 1.200,00

U krijgt bijvoorbeeld maandelijks van een vriend € 150,00 om u te helpen de maand door te komen. U moet dit dan na 9 maanden melden bij uw contactpersoon van de afdeling Samenleving. Want u heeft op dat moment in totaal € 1.350,00 ontvangen (€ 150,00 x 9 maanden = € 1.350,00). En dat is meer dan € 1.200,00. In principe wordt wat u boven deze € 1.200,00 ontvangt, gekort op uw uitkering.

Boodschappen

Soms ontvangt iemand geen geld maar boodschappen. Krijgt u de boodschappen van de voedselbank? Dan hoeft u dit niet te melden.

Krijgt u de boodschappen van een andere instelling of een ander persoon? Neem dan contact met ons op om de situatie te bespreken.

Heeft u nog vragen?

Bel of mail dan met uw contactpersoon van de afdeling Samenleving.

T (0341) 359 611