Omgevingsvergunning

In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig voordat u een activiteit mag uitvoeren. Dat is een omgevingsvergunning.

Bijvoorbeeld bij:

 • Een bouwactiviteit
 • Kappen van een boom
 • Wijzigen van een monument
 • Maken van een uitweg

Doe de vergunningcheck  Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u onderzoeken waar uw activiteit aan moet voldoen.

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u voor de activiteit:

 • Geen vergunning nodig heeft (vergunningsvrij).
 • Een vergunning nodig heeft.
 • Meldingsplichtig bent.

Aarzelt u over de uitkomst of heeft u moeite met invullen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.

Aanvragen omgevingsvergunning

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via de het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Procedure omgevingsvergunning

 1. U dient een aanvraag in via het landelijk omgevingsloket
 2. U ontvangt van ons de bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen en wie de behandelaar is.
 3. Wij melden de ontvangst van de aanvraag in een publicatie in het gemeentelijk blad.
 4. Wij onderzoeken of de aanvraag voldoende gegevens heeft om de aanvraag goed te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld tekeningen en onderzoeken).
 5. De aanvraag wordt beoordeeld.
 6. Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op de aanvraag. Behalve wanneer er sprake is van een uitgebreide voorbereidingsprocedure of bij een opschorting omdat er gegevens ontbreken.
 7. Het besluit op de vergunningaanvraag wordt gepubliceerd.
 8. Tot 6 weken na het verzenden van het besluit kan er een bezwaar worden ingediend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de activiteit en de omvang van het project.

Meer over

Contactgegevens

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.